Uw advocaat is uw vertrouwenspersoon en in het verlengde hiervan verplicht tot geheimhouding over alles wat u vertelt. De insteek van een strafzaak is of het ten laste gelegde bewezen kan worden. De ervaring leert dat verdachten denken dat het wel los loopt omdat men onschuldig meent te zijn en de waarheid uiteindelijk boven water komt. In een strafproces gaat het niet om de waarheid maar om de vraag of op basis van de bewijzen wettig en overtuigend bewezen kan worden dat u een strafbaar feit heeft gepleegd. De actualiteit heeft reeds aangetoond dat ook onschuldigen veroordeeld kunnen worden. U dient te beseffen dat uw positie er niet meer toe doet. Uw zelfvertrouwen en eigenwaarde verdwijnen nadat u een aantal dagen in een politiecel heeft gezeten. U verliest ieder zicht op de tijd en u gaat zelfs aan uzelf twijfelen.

Verdenking

Wanneer iemand verdachte is in een strafzaak, bestaat er bij politie en justitie een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit. De verdachte merkt dit omdat een strafrechtelijk onderzoek tegen hem of haar is geopend, of omdat hij een dagvaarding ontvangt om voor de strafrechter te verschijnen. Het zijn van verdachte geeft een aantal bevoegdheden aan de zijde van justitie om u te onderwerpen aan een aantal dwangmiddelen zoals aanhouding en vastzetten. U heeft echter ook een aantal rechten:

  • U heeft recht op een advocaat;
  • U heeft het recht te zwijgen.

 

Piketfase en voorlopige hechtenis

In de meeste zaken is het van groot belang dat een verdachte vanaf het begin van het strafrechtelijke onderzoek rechtsbijstand ontvangt van een advocaat. Koelman Advocatuur verleent daarom onder meer rechtsbijstand in de piketfase – wanneer verdachte zich op het politiebureau bevindt – en in de fase van de voorlopige hechtenis – wanneer verdachte zich in een penitentiaire inrichting bevindt. Bij een inverzekeringstelling krijgt de advocaat van de overheid een financiele vergoeding voor zijn werkzaamheden.

 

Behandeling ter zitting

Op het moment dat het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie in een strafzaak is afgerond en de verdachte zelf ( in samenspraak met zijn advocaat) geen onderzoekswensen meer heeft, zal de inhoudelijke behandeling van de strafzaak in eerste aanleg bij de rechtbank plaatsvinden.

 

BELLEN

mw. mr. S.L.B. Koelman-Duijf

Ma – Vrij: 09:00-12:00 en 14:00-17:00

+31(0)85-7733664

Fax: 043-2030005

BEZOEKEN

Alleen op afspraak

Markt 14

6211 CJ Maastricht

Koelman-advocatuur

KOELMAN - ADVOCATUUR